Na začetku so izlete planirali trije prijatelji Miha, David in Aleš, a ker niso več želeli potovati sami, so se odločili za postavitev spletne strani www.lahkihnognaokrog.si. Sama ideja se je vršila v glavi Aleša in Mihaela že leta 2010, a leta 2011 sta se le zastavila konkretne načrte in plane za razvoj in postavitev, ki je obsegal oblikovanje lastnega logotipa, majice in ostalega materiala. Pred novim letom 2012 sta v Ljubljani zagnala spletno stran www.lahkihnognaokrog.si, ki stoji še danes. Sama otvoritev oz. za začetek obstoja Lahkih nog naokrog, pa se šteje dan 1.1.2012.

Vloge za vzgajanje spletne strani in organizacijo izletov so razporejene takole:

- Mihael: Popolnoma drži vajeti spletne strani Lahkih nog naokrog in Facebook Lahkih nog naokrog ter ostalih produktov spletnega prostora. Skrbi tudi za grafično podobo.

- Aleš: Podaja ideje za grafično podobo in skrbi za promocijo in marketing Lahkih nog naokrog

- David: Skrbi in podaja strokovno mnenje za organizacijo, izvedbo in vodenje vseh izletov

- Andrej (pridružil se je leta 2014 in izvedel kar nekaj odličnih premikov pri organizaciji izletov, velja omeniti prvi večdnevni izlet v tujino – Rim, leta 2015 pa je odšel novim izzivom nasproti) skrbel in podajal je strokovno mnenje za organizacijo, izvedbo in vodenje vseh izletov

Prvi izlet, ki je bil izpeljan pod okriljem Lahkih nog naokrog, je bil izlet v Italijo (obisk Krasa, okolice Trsta in Grada – 14. izlet). Izlet je bil organiziran drugače kot v prejšnjih samostojnih izvedbah, saj je imel končno rep in glavo. Prva obiskovalka omenjenega izleta je bila Simona.

Spletna stran je bila na začetku zamišljena kot marketinški oz. promocijski oglasni prostor za ostale uporabnike oz. izletnike, ki bi lahko šli po naših poteh. Vse diskusije o izletih so bile včasih vodene iz spletnega foruma, kjer so si udeleženci izleta lahko prebrali več o planiranem izletu oz. komentirali ali podali svoje mnenje in želje.

Z razvojem socialnega omrežja se je postavila tudi spletna stran na Facebooku z imenom Lahkih nog naokrog.

Leta 2013 in leta 2015 je spletna stran pridobila novo preobleko ter nove opcije za izvedbo izletov.

Leta 2015 je bila storjena popolna osvežitev logotipa in spletne strani, ki je dodal nov zagon in tudi novo obliko spletne strani, kjer je prišla neka lažja dostopnost in vršenje hitrejše prijave na izlet za uporabnike. Forum se je odmaknil v praznino, saj je želja, da se socialno omrežje in spletna stran združita.

1.1.2017 je Lahkih nog naokrog praznoval 5 let obstoja.